SCHOKKEND ‘Ze sterven als vliegen’.: Nederland nu al 138 overleden mensen na toediening corona vaccin.

Nederland nu al 138 overleden mensen na toediening corona vaccin.

Vaccinfabrikanten afgeschermd van alle aansprakelijkheid terwijl neveneffecten zich opstapelen

Update: 23 maar 2-021 De potentiële gezondheidsrisico’s in verband met de overhaastig ontwikkelde vaccins zijn groot. Uit de statistieken (Pdf) die de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tijdens een presentatie op 19 december hebben vrijgegeven, blijkt dat 3.150 van de in totaal 112.807 mensen die de eerste van twee doses van het covid-19-vaccin van Pfizer hebben … Meer lezen over

Meldingen vaccindoden Buitenland:

1] Meer dan 100 sterfgevallen na coronavaccin in Noorwegen, speciale onderzoeksgroep gevormd. Dat betekent dat 0,25 procent van hen is overleden na de inenting.

2} Israel: Van de Israëlische 65-plussers die het vaccin kregen, overleed 0,186 procent. Volgens dr. Seligmann en Yativ is het coronavaccin van Pfizer voor ouderen 40 keer dodelijker dan het coronavirus. Zij spreken van ‘een nieuwe Holocaust’.

3} Klokkenluider: 25% bewoners Duits verzorgingstehuis sterft na Pfizer-vaccin Bekijk de video HIER

4} 34 vrouwen krijgen miskraam of doodgeboren baby na coronavaccin. “Het baart me zorgen dat de CDC zegt dat er geen studies zijn, maar dat je het gewoon kunt nemen en dat je het niet eens hoeft te bespreken met je arts,” zei Cole. De WHO raadt zwangere vrouwen af om het Pfizer-vaccin te nemen. Zwangere of zogende vrouwen deden niet mee aan de vaccinonderzoeken van Pfizer en Moderna, maar Pfizer test het coronavaccin momenteel op 4000 gezonde, zwangere vrouwen.

Na vaccinaties honderden doden en gehandicapten, en duizenden met ernstige tegenreacties.Van Haga verwees naar arts Jeffrey Hirschfield, die na onderzoek met een mortaliteitscijfer komt van 2,6 procent voor het Pfizer-vaccin en 7,7 procent voor het Moderna-vaccin.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (FVD) maakt zich net als veel anderen zeer grote zorgen over het coronavaccin.

Gemelde overlijdens

Tot 14 maart zijn er in Nederland 138 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. Het gaat om 111 ouderen van 80 jaar of ouder, 23 tussen de 65 en 79 jaar en 2 onder de 65. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend. Vrijwel allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 33 dagen na de vaccinatie. Het betrof 104 keer de eerste vaccinatie met Pfizer/BioNTech en 14 keer de tweede, 9 keer Moderna, 3 keer AstraZeneca en 8 keer was het vaccin onbekend.

Vooral bekende bijwerkingen gemeld

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn (6.295), hoofdpijn (6.204), je niet lekker voelen (6.014) vermoeidheid (5.542), rillingen (4.633), koorts (3.347) en misselijkheid (2.903). Ook reacties op de prikplek, zoals pijn (4.533), zwelling (1.755) en warmte (1.725) zijn vaak gemeld. Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over. Al deze tijdelijke klachten zijn toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren van de afweer tegen het coronavirus. Uit de meldingen blijkt dat klachten zoals koorts en rillingen bij het AstraZeneca vaccin iets vaker als hevig worden ervaren. Ook deze klachten gaan na een paar dagen over.

In de bijsluiter van Comirnaty® (vaccin van Pfizer/BioNTech) staat dat koorts iets vaker optreedt bij de 2e vaccinatie dan bij de 1e vaccinatie.

Het gaat hier vooral om bekende te verwachten bijwerkingen zoals spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen en reacties op de prikplek. Een redelijk normale reactie op de meeste vaccins. Er zijn tot nu toe 65 meldingen van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. We kijken dan naar week 8 Week.  Week 9 cijfers worden 1 maart bekend.

Het gaat daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of een hoge leeftijd. Overlijden na vaccinatie betekent niet dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie maar is dat bij Covid-19 ook niet zo, Bij het merendeel zijn de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. In een deel van de meldingen is er geen duidelijke verklaring voor het overlijden en de eventuele rol van de vaccinatie daarin. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en/of de onderliggende gezondheidsproblemen is heel verschillend.

Als we daarbij opmerken dat de oversterfte in 2020 15.000+ was en voor 90% bestond uit 80% mensen boven de 80, 10% boven de 65 jaar en de rest onder de 65 jaar laat deze groep mensen van 65 jaar  dan gewoon met rust voordat je ze inspuit tot de dood er op volgt  met een dodelijk en zware bijwerkingen tot gevolg hebbend vaccin.

WERELWIJD KRIJGT 1 OP DE 333 TE MAKEN MET OVERLIJDEN OF PERMANENTE INVALIDITEIT OF ANDERE BIJWERKINGEN VAN ZWAAR TOT LICHTE SYMPTOMEN.

STOPPEN MET VACCINEREN IS DE ENIGE OPLOSSING ANDERS ZITTEN WE STRAKS MET EEN GROTE RAMP en de komende jaren met heel veel andere bijwerkingen.

Vandaag zei Van Haga tijdens het coronadebat: “Het vertrouwen in dit kabinet is zo laag dat ik een slecht gevoel heb bij de veiligheid van de huidige vaccins. In Israël, waar ze wel een vaccinatieprogramma kunnen organiseren, zijn er behoorlijk wat bijwerkingen.

Van de 60-plussers overleed 4,4 procent binnen zes weken na de eerste injectie.” Het Kamerlid vroeg zich af of er in Nederland überhaupt wordt gemonitord wat de bijwerkingen zijn van de verschillende vaccinaties.

‘Slachting in verpleeghuizen’ na vaccinaties.

Belgische dokter zegt: “De pers en de media maken van een Mug een Olifant terwijl we niet eens zeker weten of er wel  een mug is”

Quardian meldt: “De stijgende aantallen kwamen nadat de vaccinatieminister, Nadhim Zahawi, het inentingsprogramma beschreef als “een race tegen de doden” en huisartsen haastten zich om vaccins te leveren aan de helft van de bewoners van verzorgingstehuizen die nog geen prikken kregen. NHS Engeland heeft zich ten doel gesteld om alle zorgbewoners voor zondag te vaccineren, aangezien verzorgingshuizen melding maken van “extreme personeelsdruk” te midden van uitbraken die sinds eind december bijna verdrievoudigd zijn”.

46% stijging aantal doden in Britse verpleeghuizen – Honderden doden en permanent gehandicapten,
en duizenden met ernstige tegenreacties –
Amerikaanse verpleger: ‘Ze sterven als vliegen’

Regionale media in Italië spreken van een ‘slachting in verpleeghuizen’ na de eerste vaccinatieronde tegen Covid-19.

In een verpleeghuis in Rebbio, een stadje in de buurt van Como, raakten 85 van de 93 mensen besmet met het virus nadat ze het vaccin hadden gekregen. Daarvan zijn er al 21 gestorven. 91% van de ouderen testten positief, net als 54 zorgmedewerkers. Desondanks willen de medische autoriteiten op 6 februari gewoon de tweede vaccinatie gaan toedienen. Veel experts, waaronder zelfs RIVM directeur Jaap van Dissel, hebben al gewaarschuwd dat vooral die tweede vaccinatie de nodige risico’s met zich meebrengt, en de sterfte zelfs initieel kan doen toenemen.
President Gianmarco Beccalli van de stichting Ca d’Industria noemt de gebeurtenissen in het verpleeghuis in Rebbio ‘onverklaarbaar’, aangezien 90% van zowel gasten als medewerkers zich heeft laten vaccineren, en iedereen zich strikt aan alle corona protocollen hield. Een verband met het vaccin – waarschijnlijk dat van Pfizer, aangezien er 21 dagen tussen beide injecties zit – lijkt hij niet te willen leggen – integendeel, hij zei te hopen dat de 10% die zich niet heeft laten vaccineren dit alsnog zal doen. Ook wordt op 6 februari gewoon de tweede dosis verstrekt.
Verpleeghuizen door het hele land getroffen

In een bejaardentehuis (RSA) in Grottaferrata (bij Rome) bleken 40 mensen (10 medewerkers en 30 bewoners) geïnfecteerd te zijn, waarvan er 4 van zouden zijn overleden. ‘Niemand praat erover, het is zeer waarschijnlijk dat het tehuis vaccins heeft toegediend,’ schrijft een verslaggever. (1)

47 bewoners en 27 medewerkers van een verpleeghuis in Matino (provincie Lecce) raakten volgens de burgemeester enkele dagen na vaccinatie besmet. In Bari gebeurde een week na vaccinatie hetzelfde met 15 medewerkers en 13 bewoners van een andere instelling. In een ander bejaardentehuis in Bari hetzelfde verhaal: 48 infecties en 4 doden. ‘Er zijn veel verpleeghuizen die besmet zijn met het virus nadat het Pfizer vaccin werd toegediend aan ouderen en gezondheidswerkers,’ is de conclusie van het regionale Secondopiano News. (2)

46% stijging aantal doden in Britse verpleeghuizen – Honderden doden en permanent gehandicapten, en duizenden met ernstige tegenreacties – Amerikaanse verpleger: ‘Ze sterven als vliegen’
Regionale media in Italië spreken van een ‘slachting in verpleeghuizen’ na de eerste vaccinatieronde tegen Covid-19.
In een verpleeghuis in Rebbio, een stadje in de buurt van Como, raakten 85 van de 93 mensen besmet met het virus nadat ze het vaccin hadden gekregen. Daarvan zijn er al 21 gestorven. 91% van de ouderen testten positief, net als 54 zorgmedewerkers. Desondanks willen de medische autoriteiten op 6 februari gewoon de tweede vaccinatie gaan toedienen. Veel experts, waaronder zelfs RIVM directeur Jaap van Dissel, hebben al gewaarschuwd dat vooral die tweede vaccinatie de nodige risico’s met zich meebrengt, en de sterfte zelfs initieel kan doen toenemen.President Gianmarco Beccalli van de stichting Ca d’Industria noemt de gebeurtenissen in het verpleeghuis in Rebbio ‘onverklaarbaar’, aangezien 90% van zowel gasten als medewerkers zich heeft laten vaccineren, en iedereen zich strikt aan alle corona protocollen hield. Een verband met het vaccin – waarschijnlijk dat van Pfizer, aangezien er 21 dagen tussen beide injecties zit – lijkt hij niet te willen leggen – integendeel, hij zei te hopen dat de 10% die zich niet heeft laten vaccineren dit alsnog zal doen. Ook wordt op 6 februari gewoon de tweede dosis verstrekt.

Een 45-jarige arts, gastro-enteroloog in een ziekenhuis, stierf na een hartstilstand nadat hij eerder deze maand was ingeënt. Dr. D’Auria was een fervent voorstanders van de vaccinaties. Het ziekenhuis en de autoriteiten weigerden een verband te leggen met het vaccin. Er komt geen onderzoek en geen autopsie, en zijn dood gaat als ‘natuurlijk’ de boeken in.

Een 42-jarige verpleger, werkzaam op de operatiekamer in een ziekenhuis in Rome, stierf in zijn slaap, slechts enkele dagen na de tweede injectie met het Pfizer/BioNTech vaccin. Half januari stierf er ook al een verpleegster van een ziekenhuis in Frosinone in haar slaap, eveneens heel kort na ingeënt te zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is vaccinbijwerkingen.jpg

Honderden doden en permanent gehandicapten

Op 22 januari had de Amerikaanse CDC op basis van internationale statistieken 329 doden en 9.845 tegenreacties op de vaccins geregistreerd. Op die datum waren al 104 mensen permanent gehandicapt geraakt. 273 mensen waren in levensgevaar gekomen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was op dat moment 76,5 jaar.

In Californië werd tijdelijk gestopt met het Moderna vaccin vanwege een zeer hoog aantal mensen met allergische reacties, maar een paar dagen later werd het inenten gewoon weer hervat. Een 39 jarige verpleeghulp in Huron (Ohio), die geen onderliggende aandoeningen had, stierf binnen 48 uur na gevaccineerd te zijn, wat een vereiste was van haar werkgever. Volgens familie had ook zij het Pfizer vaccin gekregen, en voelde ze zich meteen daarna niet goed.

In Noorwegen werd een officieel onderzoek gestart nadat 33 ouderen overleden na injectie met het Pfizer vaccin. Ook in de VS, Israël, Portugal, Zweden en Zwitserland stierven mensen kort na ontvangst van dit omstreden mRNA ‘nano’ vaccin. Bijna alle autoriteiten blijven beweren dat het ‘toeval’ is. Children’s Health Defense voorzitter Robert F. Kennedy reageerde cynisch dat ‘toeval heel dodelijk blijkt te zijn bij ontvangers van het Covid vaccin. Als de klinische testen goede voorspellers zijn, zal het uitvalspercentage na de tweede ‘shot’ waarschijnlijk dramatisch gaan stijgen.’

De werkelijke aantallen slachtoffers zouden wel eens veel hoger kunnen liggen. ‘Eén ding is zeker: veel meer mensen sterven en hebben ernstige reacties op de vaccins dan ze nu zeggen. Ze tellen de meeste doden in verpleeghuizen niet als door het vaccin, maar als Covid-19 doden,’ volgens een reageerder. Daarop schrijft iemand anders dat ‘als in het Verenigd Koninkrijk mensen binnen 28 dagen na een positieve PCR test sterven (die door de 40-45 cycli een hoog aantal valse positieven oplevert), worden ze automatisch als Covid-19 sterfgevallen geregistreerd, ongeacht hun co-morbiditeiten.’ (3)

46% stijging aantal doden in Britse verpleeghuizen

Eveneens in Groot Brittannië: The Guardian berichtte op 20 januari dat het aantal doden in Engelse verpleeghuizen met maar liefst 46% was gestegen. De linkse mainstream krant legt geen verband met de eind vorig jaar begonnen vaccinatiecampagne onder in eerste instantie de kwetsbare groepen, maar geeft geheel de schuld aan een nieuwe Covid mutatie – precies het scenario zoals we dat al enkele maanden geleden voorspelden.

Na de Pfizer vaccinatie ‘sterven ze als vliegen’

Een Amerikaanse verpleger in een verzorgingstehuis zegt in een video dat er in het verpleeghuis waar hij werkt in 2020 maar heel weinig mensen ziek werden door Covid, en er niemand stierf. Kort na de recente toediening van het experimentele Pfizer mRNA ‘nano’ vaccin zijn volgens hem in twee weken tijd 14 bewoners gestorven, en balanceren veel anderen op het randje van de dood. ‘Ze sterven als vliegen.’ Zijn superieuren noteren alle doden echter dan Covid slachtoffers. Het valt niet te verifiëren of deze man de waarheid spreekt, maar wat hij vertelt sluit aan bij de gebeurtenissen in Italië en Noorwegen.

Xander

Word lid van de groep vaccinatie bijwerkingen HIER

(1) Secondopiano News via From Rome
(2) Secondopiano News
Afbeelding (hand oudere): Sabine van Erp ,Pixabay

Bron: Italiaanse media berichten over ‘slachting in verpleeghuizen’ na vaccinaties – Xandernieuws

Bron: Een open brief van Anatoly Yunitskiy aan Elon Musk en Jeff Bezos – Nieuws deze week

Xander

(1) Secondopiano News via From Rome
(2) Secondopiano News
Afbeelding (hand oudere): Sabine van Erp ,Pixabay

Bron: Italiaanse media berichten over ‘slachting in verpleeghuizen’ na vaccinaties – Xandernieuws

Check Also

Build Back Better Rutte, {Schwab, Von Leyen, Merkel} Drie Duitsers

Build Back Better Rutte, {Schwab, Von Leyen, Merkel} Drie Duitsers

Build Back Better Rutte, {Schwab, Von Leyen, Merkel} Drie Duitsers! De Tijd tikt door! Hebben …

Geef een reactie

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

%d bloggers liken dit: