Overheid Noorwegen aangeklaagd – Misdaden tegen de menselijkheid

Noorwegen: Misdaden tegen de Menselijkheid

Source: Overheid Noorwegen aangeklaagd wegens misdaden tegen de menselijkheid – CommonSenseTV

Eén op de drie mensen overkomt iets na een eerste of daarna tweede vaccin. Bijwerkingen, blijvende invaliditeit en overlijden doodgaan door het vaccin.

Overal op de wereld is er steeds meer weerstand tegen het corona-beleid. Heel veel mensen durven het nog steeds niet onder ogen te zien maar ook in de media wordt het steeds opvallender hoe hard ze nog steeds hun best doen om u te blijven belazeren.

Gisteren schreven we al zonder dat we wisten dat dit met Ollongren vandaag zou gebeuren: Moet Omtzigt dood ofzo?

Maar even terug op vandaag. Er klopt geen sodemieter meer van.

We zijn in een Macro-Maffia-Overheid beland.

Heel slecht mens

“Mevrouw Ollongren, u bent tuig,” zegt De Vlieger. “U bent tuig van de richel. Het schuim van de aarde. U bent een heel slecht mens.” Tegen de overige D66-Kamerleden zegt hij: “Jullie werken met tuig.”

Al die mensen die op D66 gestemd hebben, hebben op tuig gestemd, aldus de Tweep des Vaderlands. Het is duidelijk dat er eerst een kamerdebat volgt omdat alles en iedereen anoniem wordt gehouden. Hulde aan de fotograaf die de foto van de stukken van Ollongren wist te maken. Of was ze het geleuter na 3 dagen al zat?

Een hele vieze vorm van voorkennis van zaken en feiten toespelen naar anderen.

Renske Leyten zegt dat het pure machtsmisbruik is van de nu grote partijen VVD en D’66. Eigenlijk zegt ze Mark Rutte heeft opdracht gegeven dat Omtzigt ‘geframet’ moet worden en dan pas met de CDA wil praten. Een hele vieze vorm van voorkennis van zaken en feiten toespelen naar anderen.

De journaliste Fidan van het programma De Vooravond, die al jaren in de journalisten wereld en ook als redacteur heeft gewerkt zegt zelfs:

 “Dit is allemaal heel eng aan het worden”.


Wat u in de Media niet hoort: In Noorwegen  is de bom gebarsten.


Alle groepen worden aangepakt: MEDIA, Overheden, Big Tech, Big Farma, FHI, CEPI, WHO, GPMB en de VerenigdeNaties. Diverse onderzoekers voeren onderzoeken uit, in samenwerking met juristen en advocaten. Het 2e Neurenberg tribunaal is een feit. De akte ervan is inmiddels al maanden in voorbereiding.


Dit onder leiding van de Duitse advocaat Dr. Reiner Fuellmich, die momenteel een class action aanlegt. Wat is een class action? Een class action, in het Nederlands is een representatieve actie of groepsvordering genoemd, een vorm van rechtspraak waarin een grote groep mensen collectief een vordering bij de rechter brengt of waarin een bepaalde klasse verdachten vervolgd wordt.


Noorwegen:

Een groep onderzoekers uit Noorwegen hebben een aanklacht ingediend tegen het corona beleid. De Noorse regering wordt aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid. Een rapport hierover is verzonden aan het politiebureau van Ålesund.  Een kopie van het rapport wordt op dit moment verzonden aan het Internationale strafhof en vervolgens vrijgegeven op internet.


De Noorse variant van het rapport, verstuurd aan de politie, ziet u hieronder vertaald: Hier kunt u het officiële (Noorse) document downloaden: http://bc.vc/ZP3alKr


 

(Wanneer u de link aanklikt, vervolgens 5 seconden wachten en de onderste ‘GET LINK’-button drukken. Dan komt er een nieuw venster, deze direct sluiten. In het oude venster schakelt u direct door naar het bestand).


*** Begin Noorse verslag ***:

POLITIEVERSLAG 19.03.2021

De belangrijkste beoordeling is van toepassing op al diegenen die hier in het document met organisaties worden genoemd en die direct verantwoordelijk zijn voor al deze:
Namen bekend bij de redactie


De overheden evenals de FHI, CEPI, WHO, GPMB en andere organisaties verbonden aan deze alsmede worden medeverantwoordelijken genoemd in onderstaande melding, met uitzondering van Neurenberg.De kennisgeving wordt ook verzonden met dezelfde bewoording: Neurenberg en Den Haag. Kopieën worden verstuurd voor openbare lezing en verzonden naar LLE BELANGHEBBENDEN, organisaties, alle gemeenten, artsen, artsen voor infectiebeheersing, balies en mensenrechtenorganisaties. Het zal zich verspreiden via alle denkbare sociale media en DE wereldpers.


Achteraf zou het niet mogelijk moeten zijn om te zeggen … Dat wist ik niet.


Herinnert eraan dat op basis van vergelijkbaar bewijsmateriaal in verschillende andere landen een proces in Neurenberg is gestart en het proces is nu goedgekeurd en actief verklaard door de rechtbank van Neurenberg. Herinnert ook aan het volgende De wetten van Neurenberg hebben nu een belangrijke toevoeging voor diegenen die deze recensie ontvangen.


Richtlijnen van Neurenberg 1947

De ontvanger van deze recensie wordt dus niet beschermd door hun meerderen en plichten zelfs om op onafhankelijke basis in te grijpen en hun kennis te melden. Ik eis feedback hierop en beoordeling zo snel mogelijk ontvangen.


Hoogtepunten:

  • Bewezen met eigen gegevens / documenten en cijfers van NIPH als daarmee aantoonbaar
  • neemt deel aan een internationaal geplande valse pandemie. (Zie bijgevoegd document).
  • Schending van internationaal recht en mensenrechten.
  • Schending van de definitie van mensenrechten van de Europese Commissie door dwangregels.
  • Schending van de regels van Neurenberg en Den Haag inzake fundamentele mensenrechten.
  • Schending van de Noorse grondwet op verschillende punten.

Het bovenstaande wordt ook gerapporteerd.


Wijziging van de pandemische definitie om Lock Down uit te lokken.


Kanttekening: vraag nu jezelf af, waar is het griepseizoen gebleven? Het sleutelwoord is het wijzigen van de cijfercode met een andere naam. Dus FASEER de griepregistratie «Lighthouse». Pagina wijzigen introductie van Covid 19 in de cijfers.


Zie in het bijzonder hoofdstuk 6-7 in het bijgevoegde document waar de hierboven genoemde figuren worden getoond en met duidelijkheid bewezen in hun eigen woorden. (Het verzamelen van bewijsmateriaal is belangrijk om snel te beveiligen, ANDERS zijn ze aantoonbaar constant te manipuleren en te wijzigen voor hun eigen documentatie.)


Schending van mensenrechten aanvullend:


Kanttekening: verplichte vaccinatie, verplichte lichaamsbeweging in de gezondheidssector, politie en misbruik van militair geweld en misbruik van dezen die illegaal zijn voor Lock Down. Plannen onder dwang en invoering van vaccinpaspoorten, vaccinatie, aangezien bewegingsvrijheid en werkgelegenheid sterk beperkt zijn zonder vaccinatie en met vaccinatie. Is het dan vrijwillig?


Verwijst naar de verklaringen van de farmaceutische industrie in de media. Dit maakt deel uit van recensie en schending van de mensenrechten. Dit is een actieve poging tot discriminatie, bewegingsbeperking en de vrijheid waar ieder mens recht op heeft. Dit weer met behulp van een zogenaamde pandemie, evenals gedwongen vaccinatie met gevaarlijke vaccins. Medische dictatuur?


Nationale overtredingen. Wetboek van Strafrecht Hoofdstuk 17.


Onze regering schendt verschillende wetten in het “Wetboek van Strafrecht, hoofdstuk 17. Bescherming van de onafhankelijkheid van Noorwegen en andere fundamentele nationale belangen, door willens en wetens een valse pandemie te bewerkstelligen met alle gevolgen van dien voor mens, geestelijke gezondheid, gezondheidszorg, mensenrechten te faken en het afstaan ​​van soevereiniteit aan een buitenlandse macht als einddoel. (Landverraad).


Bijgevoegd document bewijst dit met GEWICHT en alle degelijkheid. Buitenlandse machtsorganisatie VN-EU-WHO en het WEF zijn de duidelijk drijvende krachten hierachter. Zowel overheid als FHI, CEPI zijn holistisch betrokken bij en aantoonbaar bekend met. Verwijst naar het document.


Andere niet genoemde paragrafen, mogelijke andere schendingen van het internationaal recht, mensenrechten die worden vastgelegd door het voorlezen van een document van een politieadvocaat, moeten worden toegevoegd automatisch als aanklacht.


De mate van ernst geeft naar mijn mening bij het bekijken van dit materiaal zoals ik dat doe en heb ontvangen, het niveau van Neurenberg en het Hooggerechtshof aan. Politie en leger worden aangespoord om in actie te komen – onmiddellijk bewijs veiligstellen – en ook een aantoonbare vijandige machtsuitoefening op het volk. Dit heeft grote gevolgen voor de soevereiniteit en de volksgezondheid en voor de ondergang van de economie van het land, gebaseerd op een bewezen vals geplande pandemie en Lock Down. (Zie hoofddocument)


Een beetje over het bewijs:

Het bewijs is solide en is voornamelijk afkomstig uit officiële bronnen zoals FHI en WHO wat een geplande valse pandemie bewijst met zijn eigen nummergegevens, evenals de publicaties.. (Bronnen). De context maakt het bewijsmateriaal over het algemeen solide op basis van hun eigen bronnen en materiaal. Tegelijkertijd bewijst dit hun betrokkenheid en holistische planning bij alle actoren hierboven vermeld.


Hoofdstuk 17 van het wetboek van strafrecht Bescherming van de onafhankelijkheid van Noorwegen en andere fundamentele nationaliteiten belangen.


§111. Schending van de onafhankelijkheid en vrede van Noorwegen. Gevangenisstraf van maximaal 15 jaar is strafbaar met het gebruik van geweld, bedreigingen of andere onwettige handelingen manier en vormt een gevaar voor Noorwegen of een deel van Noorwegen.


a) wordt ingelijfd in een andere staat,

b) wordt onderworpen aan de heerschappij van een vreemde staat,

c) of een staat waarmee Noorwegen een bondgenoot is of in een gevechtsalliantie, oorlog of vijandelijkheden worden toegebracht,

d) wordt toegebracht significante beperkingen van het recht op zelfbeschikking, of

e) onthechting.


§112. Ernstige schending van de onafhankelijkheid en vrede van Noorwegen. Ernstige schending van de onafhankelijkheid en vrede van Noorwegen wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 21 jaar. Daar de beslissing of de overtreding ernstig is, zal speciale nadruk worden gelegd op of:


a) heeft het bijzonder ernstige gevolgen gehad voor Noorwegen?,

b) het is uitgevoerd door een georganiseerd gewapend optreden, uitbuiting van angst voor interventie door een vreemde staat, of door dreiging van dit,

c) de dader is lid van de regering, de Storting of het Hooggerechtshof of behoort tot de hoogste civiele of militaire leiding van het land,

d) de handeling heeft geleid tot verlies of gevaar en verlies van mensenlevens. Het wordt vermeld toegevoegd in de recensie.


Opmerking: gevolgen voor de geestelijke gezondheid: zelfmoord vond plaats tijdens een valse pandemie en veroorzaakte een Lockdown.


§113. Schending van de Noorse grondwet


Iedereen die door het gebruik van geweld, bedreigingen of op enige andere onwettige manier Noorwegen in gevaar brengt grondwet en wordt gewijzigd, is strafbaar met gevangenisstraf van maximaal 15 jaar.


§114. Grove schending van de Noorse grondwet


Ernstige schending van de Noorse grondwet wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 21 jaar. Bij het beslissen indien de overtreding ernstig is, zal speciale nadruk worden gelegd op zaken als vermeld in artikel 112, letter a tot en met d. Tenslotte, als gevolg van een bewezen valse pandemie, die leidt tot en heeft geleid tot zelfmoord, medische sterfgevallen als gevolg van het AstraZeneca-vaccin (bloedstolsel). Verwijst naar recente media.


Lidwoord. Beweerde dat de volgende paragraaf is verbroken. Al het bovenstaande in documentbeoordeling, personen en organisaties, alsmede het management van de organisatie, worden aangemeld bij de ondergeschikte wet paragraaf:


Quote Act.

Opzettelijke moord volgens het Wetboek van Strafrecht § 233, tweede alinea, heeft een gevangenisstraf van 21 jaar.


Einde opmerking:

Toen ik dit document ontving en nu met een veel serieuzere update, zoals ik heb gelezen dat ik geen andere keuze heb dan dit door te geven en te herzien. Mijn motivatie om te rapporteren is om het leven en de gezondheid te redden van degenen die hierdoor het hardst worden getroffen verhaal. (Onze Kinderen) Ook als gevolg van iedereen die bang is, of bang is om vernederd te worden.


Ik ga er niet van uit dat de review door anderen wordt ingediend. Daarom voel ik me gedwongen om te vertrekken, en deze stap gte neme, ondanks een enorm persoonlijk risico, omdat het de plicht van mij en anderen is levens te redden. Vandaar de ingediende recensie.


Aanmoediging voor iedereen in Noorwegen. Geef onafhankelijk politieonderzoek op basis van dit bewijs in verzonden document. Nu staat en valt dit met een ieder van u, die durft vooraan te staan dus neem de verantwoordelijkheid en dien zelf de review in. Dit geldt vooral voor u, ambtenaren. Stel u de zorgvuldig  vraag voor over wie u werkelijk dient, namelijk de mensen! En wat de gevolgen nu zullen zijn voor diegenen dichtbij en uw liefste!

Draai je om in de tijd! Tenslotte. “Zorg voor je kudde”

*** Einde Noorse verslag

Een serieuze aanklacht!

Het andere toegevoegde document,

COVID19 A PLANNED PANDEMIC AND A CRIME AGAINST HUMANITY,

kunt u hier downloaden: http://bc.vc/ZjeISzJ

(Wanneer u de link aanklikt, vervolgens 5 seconden wachten en de onderste ‘GET LINK’-button drukken. Dan komt er een nieuw venster, deze direct sluiten. In het oude venster schakelt u direct door naar het bestand).

Het is een 53 pagina-tellend onderzoeksrapport afkomstig uit Noorwegen.

Noorwegen

Check Also

vaccins

Vaccin Bijwerkingen

Vaccin Bijwerkingen Nu wordt het besturingssysteem DNA van de mens, veranderd door een besturingssysteem ontwikkeld …

Geef een reactie

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

%d bloggers liken dit: