verkiezingsfraude, stemfraude

Verkiezingsfraude- en Stemfraude op grote schaal – Teken de Petitie

Verkiezingsfraude- en Stemfraude

Voor wereldmachten bestaan er geen landsgrenzen. Er bestaat een enkele wereldmarkt die zorgvuldig bespeeld moet worden.

Afzonderlijke regeringen van vele landen worden deel gemaakt van het plan voor het vestigen van een wereldstaat, waarin alle controle in handen van de rijksten zal liggen. In onderstaande foto wordt deze samenwerking duidelijk. Klaus Schwab zit in een kamer met Rutte, Maxima en Kaag. Klaus Schwab is de oprichter van het World Economic Forum, een belangrijke drijfveer in het plan voor de wereldstaat.


Schwab heeft in zijn boek ‘The Great Reset’ in detail uitgelegd hoe de pandemie gebruikt dient te worden voor het verwezenlijken van hun doelen. Ze verbergen het dus niet, maar zijn er open en duidelijk over.

FRAUDE - Verkiezingsfraude Op wie heeft u gestemd?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Verkiezingsfraude- en Stemfraude

Ook Rutte heeft veelvuldig gesproken over de Nieuwe Wereldorde en de Great Reset. Hij is onderdeel van het plan, net als Kaag. 

In navolging van Rutte wil Kaag de eigenheid van Nederland nog meer afbrokkelen, ten voordele van dit globalistische plan (bron). Om hun doel te verwezenlijken moeten ze dan ook deze twee partijen de grootste maken in Nederland: VVD en D66. Zij zijn niets anders dan de locale medewerkers van het World Economic Forum.

Explosieve groei FVD


De plotselinge groei van het Forum van Democratie, dat overal in het land een ongekende opkomst had van duizenden Nederlanders tijdens hun ‘vrijheid karavanen’, is dan ook een hinderlijke ontwikkeling.

Deze partij heeft dan ook het hoogst aantal leden van alle partijen: bijna tweemaal zoveel als D66 en het VVD!

Als je kijkt naar het aantal abonnees, dan heeft het FVD er zelfs dertig maal meer dan VVD of D66: bijna 120.000 tegenover 4.000!

Ook op social media is het enthousiasme van de Nederlandse bevolking voor het FVD groot. Op een week tijd steeg het aantal persoonlijke volgers van Thierry van 100.000 naar 150.000, een week later waren het er al weer bijna 200.000…

Het is duidelijk: Nederland is het zat om opgesloten, in elkaar geslagen, geframed en geterroriseerd te worden door een regering die een virus gebruikt als excuus voor het vestigen van dictatuur.

De bevolking wordt wakker en staat op, voor de vrijheid.

Voor de globalisten is dat echter geen probleem: de verkiezingen kunnen heel eenvoudig naar hun hand gezet worden. Zo groot blijkt het verschil tussen Amerika en Nederland niet te zijn. Deze globalisten werken immers in elk land op dezelfde wijze:

‘We manipuleren de verkiezingen, positioneren onze dienstknechtjes op de hoogste posities, en zo werken we onze plannen uit. 

Onveilige computersystemen


Veel Nederlands denken dat verkiezingsfraude in ons land moeilijker is, omdat alles op papier gebeurt. Wat deze mensen echter niet begrijpen, is dat alle data van de stembiljetten in een computersysteem ingevoerd wordt.

Vervolgens kan iedereen die plaats neemt achter zo’n computer zoveel stemmen wijzigen als wenselijk is. Of er wordt doodeenvoudig op afstand op de computers ingelogd, om het klusje in 1-2-3 te klaren.

Zoals diverse computer experts in onderstaande videos uitleggen: de software die de totalen verwerkt, is zodanig geprogrammeerd dat het belachelijk eenvoudig is om te frauderen.

Er is geen enkele beveiliging aanwezig in deze programma’s. Dat wijst op de wenselijkheid om fraude mogelijk te maken. Indien men fraude had willen voorkomen, zou de software juist extra beveiligd zijn.

Het volslagen ontbreken van elke beveiliging, is uiterst zorgwekkend.

Dat er fraude gepleegd werd, blijkt uit diverse opvallende signalen. Zelden was er zoveel enthousiasme in heel Nederland voor een politiek kandidaat als voor Thierry Baudet. Zijn dappere standpunt tegen de dictatuur van de volslagen onwetenschappelijke en anti-medische corona maatregelen, raakt het hart van miljoenen Nederlanders.

De aanhang van het Forum voor Democratie bleek dan ook door de massale opkomst van de Nederlandse bevolking, door weer en wind, tijdens de vele ‘Vrijheidskaravanen’. 

Sigrid Kaag van D66 is daarentegen een weinig geliefde verschijning in Nederland. Ze wil dat Nederland het voorbeeld van Israël volgt, om vaccinatieplicht in te voeren als voorwaarde voor het functioneren in de samenleving.

Elke paar maanden moet iedereen het volgende vaccin ingespoten krijgen, wat meerdere vaccinaties per jaar betekent, voor de rest van je leven. Vaccins waarvan bekend is dat ze een waslijst aan dodelijke bijwerkingen hebben, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

Pure medische tirannie. Allemaal voor een ziekte die een 99,7% overlevingspercentage heeft en het jaarlijkse dodental niet heeft verhoogd.

Bovendien bestaan er diverse 100% effectieve medicijnen voor corona, die echter door de overheid verborgen worden voor de bevolking. Het doel is duidelijk: vaccinaties moeten het het toegangsbewijs worden voor het leven.

Kortom: Kaag is de verpersoonlijking van ongekende tirannie in Nederland. Baudet staat voor vrijheid en gezond leven.

Volgens de peilingen had Kaag geen enkele kans, terwijl Baudet op handen gedragen wordt door miljoenen Nederlanders die verlangen naar vrijheid. De resultaten van de verkiezingen zijn dan ook surrealistisch: tegen alle mogelijkheden in, is Kaag duizelingwekkend gestegen, terwijl het FVD ontgoochelend laag scoort. Het had het tegenovergestelde moeten zijn.

Wat is er gebeurd? We zullen een aantal zaken even nader bekijken… 

Opvallende fraude

In onderstaande video legt Willem Engel, van de nationale vrijheidsbeweging Viruswaarheid, uit hoe er opmerkelijke fraude werd vastgesteld in Haarlem, Den Haag, Bonaire, Lelystad en Amsterdam.

✔︎ Grote aantallen originele stemlijsten werden op bizarre wijze afgekeurd

✔︎ Diverse kieskringen werden niet toegekend

✔︎ Het controleren van tellen werd tegengewerkt

✔︎ Diverse lijsten die Engel eigenhandig indiende kwamen verkeerd terecht

✔︎ Ondersteuningsverklaringen werden onterecht afgekeurd

Bekijk de video om te horen wat Engel te vertellen heeft:

Groot aantal alarmsignalen

Vanuit het hele land komen berichten die grote vraagtekens oproepen. Hieronder volgt een overzicht…

D66 ‘CONTROLEERT’ STEMSOFTWARE
Vlak voor de verkiezingen werd de verkiezingssoftware nog eventjes ‘nagekeken’ door HackDefense. Wie is de eigenaar van dat bedrijf? Mark Koek, een D66 fractievoorzitter (brondie een bloedhekel heeft aan FVD en Baudet, zoals blijkt uit onderstaande tweet:

KIESRAAD VAN DE JONGE
Over belangenverstrengeling gesproken: de oom van Hugo de Jonge heet Aad de Jonge, en deze meneer is toevallig voorzitter van de Nederlandse kiesraad.

SCHIERMONNIKOOG
Op Schiermonnikoog is er opstand tegen de coronamaatregelen: de horeca op het hele eiland is het misdadige beleid van Rutte kotsbeu en heeft masaaal besloten alle zaken te openen (bron). Volgens een social media post zou er zelfs door de bevolking van het eiland besloten zijn om massaal niet op de VVD te stemmen, om te zien of er fraude gepleegd zou worden. Wat bleek: ondanks de algemene opstand van Schiermonnikoog tegen Rutte, en het plan om niet op de VVD te stemmen, heeft volgens de uitslag Schiermonnikoog toch weer massal op Rutte gestemd. Rara, hoe kan dat?

STEMBILJETTEN VERDWENEN
In Rotterdam verdwenen 568 stembiljetten. Bedenk even hoe groot een enkel stembiljet is…. Dat verlies je niet zomaar, toch? (bron)

STEMMEN WORDEN WEGGEWERKT
Kiezers klagen op social media dat ze ontdekt hebben dat hun stem voor het FVD niet geregistreerd werd. Bij controle is hun stem nergens te vinden in de eindresultaten.

ONBEVEILIGDE STEMBUSSEN
Uit het hele land komen meldingen van stembussen die… onbeveiligd waren. Er zat geen slot op! Iedereen had vrije toegang tot de duizenden stemmen.

De Facebook groep waar Nederlanders melding konden maken van verkiezingsfraude, werd door Facebook verwijderd.

ONBETROUWBAAR BRIEFSTEMMEN INGEVOERD
Net zoals in Amerika werd nu in Nederland voor het eerst stemmen per post mogelijk gemaakt, een felomstreden methode die diverse mogelijkheden voor fraude opent. Er is immers veel minder identiteitscontrole mogelijk en het biedt een ontraceerbare mogelijkheid voor het verwisselen van stembiljetten. Er bleken bovendien vele duizenden briefstemmen ongeldig te zijn (bron). De vraag is waarom de overheid deze onbetrouwbare manier van stemmen heeft ingevoerd…

STEMPAS VOOR VERLEDENEN
Bovendien werden er honderden stempassen uitgebracht voor overledenen! (bron)

GROOT VERSCHIL 
Uit onderstaande tabellen blijkt een abnormaal groot verschil tussen de resultaten van een stembureau en de totalen van de gemeente. In het stembureau scoorde het FVD hoger dan de VVD en D66, maar toch kregen deze twee partijen in de gemeente vele malen meer stemmen dan het FVD.

VOORNAMEN FVD WEGGELATEN
Tevens vreemd is dat het FVD de enige partij is, waarvan op de stembiljetten de voornamen weggelaten werden. Bovendien werd er niet bij de kandidaten vermeld of ze man of vrouw waren. Voor alle andere partijen stond die belangrijke informatie er wel bij. Als men had geprobeerd om het FVD bewust te benadelen, had men het niet anders gedaan.

BORDEN FVD VERWIJDERD
In sommige Nederlandse gemeenten werden zelfs campagneborden voor het FVD verwijderd… door de gemeente zelf! De enige partij die voor vrijheid en het behoud van onze rechten is, werd doelbewust gesaboteerd.

DAGLICHT NA 21U?
Onderstaande foto zou genomen zijn na negen uur ’s avonds, toen de uitslag bekend gemaakt werd en Kaag op de tafel sprong om hun ‘onverhoopte overwinning’ te vieren. Wie goed oplet ziet echter iets vreemds: door de open deur is duidelijk te zien dat deze foto genomen werd in de namiddag, toen het nog klaarlichte dag was. Hier is dus geen sprake van het vieren van de verkiezingsoverwinning na negen uur ’s avonds.

De foto werd reeds uren op voorhand gemaakt, waaruit blijkt dat ze al wisten hoe de uitslag zou zijn.

De website Watstemje.nl deed een peiling onder de Nederlandse bevolking, met de vraag om aan te geven op wie ze werkelijk gestemd hadden. Het resultaat is verbluffend…

Ook de website voor verpleegkundigen in Nederland, Nursing.nl, vroeg aan haar leden op wie ze gingen stemmen. Meer dan de helft van alle verplegend personeel gaf aan te kiezen voor het FVD. Slechts 6% willen Rutte.


Petitie voor nieuwe verkiezingen


Deze opsomming is uiteraard slechts het spreekwoordelijke topje van een immense onzichtbare ijsberg. Het doelbewust tegenwerken van het FVD, het verdwijnen van grote aantallen stemmen, het volslagen ontbreken van enige bescherming tegen fraude, en de vele andere feiten laten er geen twijfel over bestaan: hier is iets heel erg mis.

Er is dan ook een petitie opgestart om te eisen dat er nieuwe verkiezingen komen, die veel beter gecontroleerd worden. Klik deze link om de petitie te tekenen: stopstemfraude.petities.nl

Verkiezingsfraude- en Stemfraude

Check Also

vaccins

Vaccin Bijwerkingen

Vaccin Bijwerkingen Nu wordt het besturingssysteem DNA van de mens, veranderd door een besturingssysteem ontwikkeld …

Geef een reactiepowered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.


powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.


%d bloggers liken dit: