globalists

ALARMEREND: Globalisten bereiden een nieuwe crisis in en via Amerika voor

Globalisten bereiden een nieuwe crisis in en via Amerika voor – De Great Reset Agenda loopt niet helemaal zoals bedacht

Overlijdens

Tot nu toe zijn er 320 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hierbij om 230 personen van 80 jaar of ouder, 66 personen tussen de 65 en 79 jaar en 23 personen onder de 65 jaar. Van één persoon is de precieze leeftijd niet bekend.


Aantal meldingen

In totaal betreft het nu 49.850 meldingen met 287.034 vermoede bijwerkingen. Hiervan gaan 26.381 meldingen over het vaccin van AstraZeneca (Vaxzevria), 17.483 meldingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 4.401 meldingen over het vaccin van Moderna en 1.465 meldingen over het vaccin van Janssen. Bij 120 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.


 


 • 35 Bekeken


Het spel lijkt te mislukken. De globalisten zullen nog een crisis nodig hebben in de hoop verdere lockdowns af te dwingen, kompleet met medische paspoorten en ontwapening.


Het klinkt misschien als “Amerikaans exceptionalisme” om hierop te wijzen, maar zelfs wanneer de globalistische Great Reset in elk ander land op aarde succesvol is, is het plan van de globalisten nog steeds mislukt als ze het Amerikaanse volk niet kunnen knechten en onderwerpen, schrijft Brandon Smith.


.Zoals in het verleden vaak opgemerkt, is het grootste deel van de wereld voldoende ontwapend, en ook al zien we verzet in meerdere Europese naties tegen gedwongen vaccinatiewetgeving en medische tirannie, lijkt ’t onwaarschijnlijk dat zij het vermogen zullen hebben om een volledige opmars naar het totalitarisme af te slaan.

Het grootste deel van Azië, India en Australië zijn al goed onder controle. Afrika is bijna een bijkomstigheid, gezien het feit dat in Afrika veel verdachte vaccins worden getest.

vriendenplek
– Amerika is het enige significante obstakel voor de agenda

Vooral conservatieve Amerikanen zijn al generaties lang een doorn in het oog van de globalisten, en het komt eigenlijk neer op een eenvoudige kwestie van wederzijdse uitsluiting: je kunt niet een openlijk globalistische samenleving en conservatieve idealen tegelijkertijd op dezelfde plaats hebben. Dat is onmogelijk.


Conservatieven geloven in een beperkte overheid, echte vrije markten, individuele vrijheid, de waarde van het leven, vrijheid van meningsuiting, privé-eigendomsrechten, het recht op zelfverdediging, het recht op zelfbeschikking, vrijheid van godsdienst, en het non-agressie principe (wij doen jullie niets, tenzij jullie ons iets proberen aan te doen).

Geen van deze idealen kan bestaan in een globalistische wereld, omdat globalisme in de kern het streven is naar een volledig gecentraliseerde tirannie.

Er zijn mensen op deze planeet die er niet tevreden mee zijn om alleen maar hun leven te leiden, voor hun gezin te zorgen en vreedzaam hun ding te doen. Zij hunkeren naar macht over al het andere.

Zij willen wanhopig controle over u, over mij, over alles, en zij zullen alle middelen gebruiken die hen ter beschikking staan om die controle te krijgen.

Je kan het vergelijken met een soort drugsverslaving; globalisten zijn als crackverslaafden, ze kunnen nooit genoeg krijgen, er is altijd wel iets meer te nemen.

Ze vertellen zichzelf en anderen dat ze “filantropen” zijn, dat “zij weten wat het beste is” voor de rest van ons. Zij achten zichzelf superieur en daarom is het hun “lot” de maatschappij te dicteren en te micro-managen voor het “grotere goed”, van ons allen.

Echter, aangezien we getuige zijn van hun methoden, wordt het meer en meer duidelijk dat ze geen nobele aspiraties hebben. Ze hebben geen empathie of eergevoel.

Zij geven niet om de gemiddelde mens, of om het milieu, of om de economie of de samenleving in het algemeen. Ze geven alleen om zichzelf en hun grootheidswaanzin.

Deze mensen zijn een kankergezwel voor de rest van de beschaving

Ze lijken vooral geobsedeerd te zijn door het deconstrueren en saboteren van Amerika bij het nastreven van hun wereldwijde Reset.

Echte filantropen zouden er geen probleem mee hebben als iemand hun “liefdadigheid” niet zou willen aanvaarden, maar psychopaten kunnen er niet tegen als een groep mensen hen en hun ideologie afwijst. Je mag niet van hen weglopen. Je mag de dingen niet op je eigen manier doen. Je moet gedwongen worden om te gehoorzamen.

De agenda werkt alleen als IEDEREEN zich onderwerpt

Helaas voor de globalisten, werkt de reset niet overal voor hen. In de VS mislukt de agenda jammerlijk in vergelijking met Azië en delen van Europa.


Zoals het hoofd van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, ons er zo graag aan herinnert, is de Covid pandemie de “perfecte gelegenheid” om de globalistische plannen voor een totale Reset van de menselijke economie en samenleving erdoor te drukken. Voor de globalisten is de crisis een wondermiddel, een doorgang naar hun versie van een betere wereld. Ze zijn dol op de pandemie, ze zijn er niet door verontrust.

Het probleem, voor hen, is echter dat het niet genoeg schade aanricht en niet genoeg mensen angst aanjaagt.

Neem de simulatie van de pandemie Event 201 – die werd georganiseerd door het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation slechts twee maanden voordat de ‘echte’ pandemie “toevallig” plaatsvond in het begin van 2020. Het pandemie-simulatiespel ging minder over het redden van levens en meer over hoe de elite van plan is om het publiek onder controle te houden. De onderdrukking van alternatieve media en censuur in de sociale media werden uitvoerig besproken. Afwijkende stemmen moeten het zwijgen worden opgelegd wil de Reset zegevieren.

Eén factor in de simulatie van Event 201 die echter nooit is uitgekomen zijn de WEF-prognoses over het aantal sterfgevallen.

In het simulatiespel werd uitgegaan van ten minste 65 miljoen initiële sterfgevallen als gevolg van de pandemie. Vroege prognoses over het sterftecijfer wezen op 2% tot 3% van de bevolking of meer. Dezelfde prognoses werden herhaald door de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN toen de ‘echte’ pandemie voor het eerst aan het publiek werd bekendgemaakt.

In plaats daarvan is Covid-19 een tegenvaller geweest voor de globalisten, met een miniem sterftecijfer van ongeveer 0,26% buiten de verpleeghuizen. Dat betekent dat 99,7% van de bevolking zich geen zorgen hoeft te maken over Covid. Miljoenen Amerikanen werden/worden zich bewust van de situatie en weigeren te voldoen aan mandaten voor een virus dat geen bedreiging vormt.

In plaats van zich terug te trekken uit het Reset plan, gaan de globalisten door met verdubbelen. Waarom? Omdat ze geen andere keus hebben. Ze hebben de kat uit de zak laten komen en grootspraak als door Klaus Schwab heeft de wereld precies verteld wat het plan is. Als ze zich nu terugtrekken, krijgen ze mogelijk niet gauw meer de kans om een wereldcentralisatieplan uit te voeren; bijvoorbeeld een enorme zwendel die medische tirannie vereist om rebellie te voorkomen.

Wanneer het sterftecijfer dramatisch hoger was geweest dan 0,26% en covid een legitieme bedreiging vormde, dan zou misschien een groter deel van de Amerikaanse bevolking hebben ingestemd met beperkingen op langere termijn en medische paspoorten. Misschien ook niet, dat blijkt koffiedik kijken.

Feit blijft echter dat 40% van de sterfgevallen zich voordeed in verpleeghuizen onder patiënten met reeds bestaande ziekten, de onderliggende aandoeningen, het sterftecijfer buiten deze instellingen is minimaal, de maskerplicht is volkomen ineffectief gebleken en de staten die open zijn gebleven en de maskerplicht hebben afgeschaft hebben dalende sterfte- en infectiecijfers in vergelijking met staten die lockdowns afdwingen.

vriendenplek

– Het angstverhaal valt uit elkaar


22 Staten over de hele VS zijn open en weigeren nutteloze mandaten in te voeren. In Montana bijvoorbeeld nemen de wetgevers en de gouverneur wetten aan die het opleggen van medische paspoorten verbieden. Zelfs grote bedrijven mogen geen vaccinpaspoort eisen van klanten of werknemers.

Bovendien weigert 40% tot 50% van de bevolking van de VS, althans, in opiniepeilingen, zich te houden aan de uitrol van vaccins of medische paspoorten.


Het spel lijkt te mislukken. De globalisten zullen nog een crisis nodig hebben in de hoop verdere lockdowns in de VS af te dwingen, kompleet met medische paspoorten en ontwapening.

We moeten dus niet verbaasd zijn als er nog meer chaos ontstaat in de zomermaanden. Maar hoe zal de volgende crisis eruit zien? De tekenen ervan zien we al.

Mutaties

De mainstream media zijn non-stop bezig met het verspreiden van een hype over covid mutaties. Wekelijks horen we over Britse, Braziliaanse, Aziatische varianten met de bewering dat deze varianten zeker besmettelijker en dodelijker zullen zijn dan het oorspronkelijke virus.

Er is nog steeds geen enkel bewijs om dit te bevestigen, natuurlijk, maar de globalisten willen alleen het idee in de hoofden van de mensen planten. Ze willen alleen de angst aanwakkeren.

De realiteit zegt inmiddels dat deze strategie zal falen, tenminste in de VS. Te veel Amerikanen zijn zich bewust van het oplichtersspel, en een nieuwe virusdreiging zal niet hetzelfde effect hebben als Covid-19 deed in de eerste maanden van de pandemie. Niemand van ons wist toen echt wat ons te wachten stond en voorzichtigheid was zowel een logische als praktische reactie.

Vandaag weten we meer en betekent dat de overgrote meerderheid van het publiek zich geen zorgen maakt over covid. Pogingen van de media om de dreiging aan te wakkeren zullen geen effect hebben, ze zullen het natuurlijk wel proberen.

BLM Rellen

Dit is de volgende voor de hand liggende tactiek van de kant van de gevestigde orde. Tal van staatsambtenaren steunen openlijk nieuwe rellen in het hele land.

Het komt goed uit dat deze kruitvat-gebeurtenissen plaatsvinden aan het begin van de warme lente en zomer maanden, wat de beste tijd is voor rellen.

De zorg is natuurlijk dat de onrust onder de burgerbevolking zich in de VS zal verspreiden en zal aanwakkeren totdat gewone burgers de zaken in eigen hand gaan nemen.

Natuurlijk zal elke gemeenschap die zich probeert te verdedigen tegen plundering en vernieling worden beschuldigd van “racistische agressie” – waarna de regering-Biden zal proberen de bevoegdheid te doen gelden om in verschillende regio’s krijgswetmaatregelen in te stellen.

Dit gecombineerd met hernieuwde pogingen tot covid lockdowns is een zeer waarschijnlijk scenario.

Cyber Polygoon

Net zoals de Event 201-simulatie van een coronavirus pandemie slechts twee maanden voorafging aan de ‘echte’, bestaat de vrees dat het volgende simulatie-evenement van het World Economic Forum ook een voorbode zal zijn van een andere crisis.

Cyber Polygon is een oorlogsspel dat het WEF in juli organiseert en dat een grote cyberaanval op de wereldwijde toeleveringsketen en het economisch systeem moet simuleren.

Het afgelopen jaar is er in de media eindeloos gediscussieerd over de angst voor cyberaanvallen door Rusland, China, Iran en zelfs Noord-Korea.

Wat de bedreigingen voor de bevoorradingsketen betreft, weten we niet precies hoe een cyberaanval de mondiale scheepvaart zou kunnen verstoren, tenzij we het hebben over een nieuwe blokkering van een belangrijke scheepvaartroute als het Suezkanaal.

Een succesvolle aanval op beurzen in plaatsen als Wall Street zou verwoestend kunnen zijn. Het is dus zaak dat we dit evenement nauwlettend in de gaten houden, omdat het misschien bedoeld is als voorbode van een ‘echte’ cyberaanval ergens dit jaar.

Spanningen over wereldoorlog

De media en de regering-Biden zijn eveneens druk bezig met het creëren van spanningen met Rusland over Oekraïne.

Er zijn hernieuwde spanningen tussen Iran en Israël, in Israël zelf, en aanhoudende destabilisatie door het Westen in Syrië, en, een toenemend gevaar van confrontatie met China over Taiwan.

Oorlog zou het doel kunnen zijn, of het doel zou slechts een economisch conflict kunnen zijn. Per slot van rekening heeft China het afgelopen jaar al dollars en schatkistcertificaten van de VS gedumpt, en er zou niet veel voor nodig zijn om schade toe te brengen aan de wereldreservestatus van de dollar, wanneer China en Rusland beide zouden diversifiëren in een mand van valuta voor de wereldhandel.

Afgezien daarvan zijn er veel voordelen voor globalisten in het creëren van regionale oorlogen en het betrekken van Amerikanen in zinloze conflicten.

Wat is een betere manier om vooral Amerikaanse mannen bezig te houden en hen te weerhouden van rebellie tegen de Reset dan ze op te roepen zodat ze kunnen sterven in zinloze oorlogshandelingen in het buitenland …

Er is ook een ander voordeel aan mondiale spanningen; wanneer ze worden geconfronteerd met een buitenlandse dreiging, zullen Amerikanen dan eerder ideeën van rebellie tegen overheidsschendingen verwerpen? Er bestaat geen twijfel over dat het establishment zal proberen te claimen dat de vrijheidsbeweging geen beweging voor vrijheid is, maar een “astro-turf” beweging die door de Russen is opgericht om Amerika te destabiliseren. Dit is al jaren de links-draaiende propaganda-strategie in de media; dus waarom zouden ze daar mee stoppen?


Waar het op neer komt is dat Amerika het primaire doelwit van de globalisten is omdat het één van de weinige landen is met de middelen en de cijfers om hen en hun Reset te stoppen. Totdat ze buiten spel zijn gezet, zullen ze crisis na crisis blijven opwerpen om ons uit te putten en ons te dwingen totalitarisme te accepteren.

 • 35 Bekeken

Wees dus niet al te comfortabel met het feit dat de pandemische agenda hier tekortschiet; blijf alert en blijf de gemeenschappen organiseren.


Ref. ‘Globalists will need another crisis in america as their reset agenda fails’

Geef een reactie

vaccin Previous post Faillissementen
vaccindoden Next post Over Vaccindoden wordt niet gepraat: “De Jonge Je runt een Koekjesfabriek”
%d bloggers liken dit: