vaccin

Bekende BBC TV presentatrice dood door Astra Zeneca vaccin – Is dit nog te stoppen?Kan de aangifte tegen Rutte of het nieuwe Nürnberg tribunaal de machtsgreep nog stoppen?

Deze toekomst is niet zoals ik die voor ons en onze kinderen wil zien. Ze zoeken het maar uit  met al hun leugens en bedrog. De vuispuiterij tegen elkaar. 

—————————————————————————————————————————————–

2020-2030: Erop of eronder voor de mensheid

—————————————————————————————————————————————–

Dat wil niet zeggen dat ik niet sympathiek sta tegenover acties van bijvoorbeeld de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die mensen oproept mee te doen met een collectieve aangifte tegen Mark Rutte (c.s.). Daarvoor werkt de bond samen met de stichting Artsen voor Waarheid:

‘Specialisten van Artsen voor Waarheid hebben met hun advocaat een gedegen aangifte opgesteld waarmee Mark Rutte en de andere verantwoordelijken voor de coronamaatregelen het waarschijnlijk erg moeilijk gaan krijgen…. De aangifte tegen Rutte en zijn medeplegers zet onderbouwd uiteen hoe zij uitvoerders zijn van een plan van de allerrijksten der Aarde om wereldwijd een nieuw bestuurssysteem in werking te stellen. De verdachten doen dit willens en wetens en brengen de Nederlandse bevolking ongekende schade toe.’

Maar: ‘Inmiddels hebben berichten de Bond bereikt dat strafrechtelijke aangiften tegen Rutte en zijn medeplegers niet altijd in behandeling worden genomen.’ De kans is daarom groot dat de aanklacht ingediend gaat worden bij het Internationaal Strafhof. Verwezen wordt naar twee uitspraken van Koning Willem-Alexander, waaronder die op 31 maart 2021 te Den Haag: ‘Laten we niet tolereren dat de coronapandemie wordt gebruikt als een excuus om de fundamentele vrijheid en mensenrechten waar ook ter wereld in te perken.’ (1)

Tweedeling samenleving en staatsracisme

Dat is echter exact wat er sinds vorig jaar wèl gebeurt, en waarvoor afgelopen week de Eerste Kamer de volgende stap heeft goedgekeurd, namelijk een nieuwe tweedeling van de samenleving, met ongekend staatsracisme op het gebied van (veronderstelde) gezondheid door het invoeren van een coranatest/vaccinatie paspoort, die eerst vooral voor reizen en evenementen, maar na verloop van tijd hoogstwaarschijnlijk vereist zal worden voor zo ongeveer alle activiteiten en publieke gelegenheden.

Hier ziet u opnieuw dat ook ‘uw’ parlementariërs zich wederom niets gelegen laten liggen aan de vele bezwaren, noch aan de enorme lading feiten en bewijs dat deze zogenaamde ‘pandemie’ in alle opzichten te vergelijken is met een normale seizoensgriep, en alle maatregelen zoals lockdowns, social distancing en mondkapjes volkomen nutteloos zijn gebleken. Ook blijft men maar vasthouden aan de voor dit doel totaal ongeschikte PCR-testen, waarvan is aangetoond dat ze 90% tot 95% valse positieven opleveren. Tevens wordt de druk op mensen om zich te laten injecteren met deze als ‘vaccins’ verpakte experimentele gen-therapie almaar opgevoerd.

Tweede Nürnberg tribunaal

Dan het tweede Nürnberg tribunaal, zoals de groepsvordering wordt genoemd die Europa’s topadvocaat Reiner Fuellmich aan het voorbereiden is (2). ‘De hoorzittingen van onder meer honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen van internationale faam, die sinds 7 oktober 2020 zijn uitgevoerd door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19 affaire, hebben inmiddels met een aan 100% zekerheid grenzen waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid-19 schandaal nooit een gezondheidskwestie was,’ verklaarde Fuellmich op 15 februari.

‘Het was veeleer een kwestie van het versterken van de macht, die onwettig werd verkregen door criminele methoden van de corrupte ‘Davos-kliek’ (Great Reset, Build Back Better, Agenda 2030), door de rijkdom van de bevolking over te dragen aan de leden van Davos, over de ruggen van onder andere de kleine en met name middelgrote ondernemingen.’

‘Keer op keer hebben we bevestigd zien worden dat het gevaar van dit virus ongeveer hetzelfde is van een seizoensgriep, ongeacht of dit nu een nieuw virus is, of dat we gewoon te maken hebben met een influenza die is omgedoopt tot Covid-19 pandemie,’ vervolgde Fuellmich.

Initiatieven zoals van Fuellmich en de Bond tegen Overheidszaken / Artsen voor Waarheid juich ik van harte toe, want het schandalige bedrog en dit kwaadaardige complot MOETEN benoemd worden. Meer dan ooit eerder in de moderne geschiedenis geldt: ‘Wie zwijgt, stemt toe’.

We moeten realistisch blijven

Tegelijkertijd kan ik niet anders dan realistisch blijven, en dit soort acties weinig tot geen kans van slagen geven. Waarom niet? Omdat in de afgelopen jaren, en zeker sinds 2020, overduidelijk is aangetoond dat de politieke machtshebbers niet alleen de mainstream media en veiligheidsautoriteiten (politie e.d.), maar ook de gerechtelijke macht volledig in de zak hebben. Rechters worden enkel nog gebruikt om overheidsbeleid goed te keuren, of om een eerdere, voor de gevestigde orde onwelgevallige uitspraak soms al na enkele uren (de rechtszaak over de avondklok) te ‘repareren’. Na de Tweede Wereldoorlog is in ons land nooit eerder een dergelijke schaamteloos machtsmisbruik te zien geweest.

Politie en M.E. worden sinds vorig jaar ingezet om met zo hard mogelijk optreden de mensen die demonstreren voor de ‘foute’ zaak in het gareel te krijgen. De beelden van Romeo’s die met politiebusjes werden aangevoerd om de situatie met geweld volledig uit de hand te laten lopen, gingen de hele wereld over. ‘DDR’ of ‘Noord Korea aan de Noordzee’, werd er her en der geschreven. Maar in Den Haag en Hilversum lachten ze er enkel om, want bij een volgende vrijheidsdemonstratie werd het gewoon wéér gedaan, en werden zelfs waterkanonnen ingezet tegen vreedzaam protesterende burgers.

The Lying Dutchman (/ Dutchmen)

Dan hebben we nog de ‘lying Dutchman’, zoals hij bij sommige media in het buitenland inmiddels te boek staat: premier Mark Rutte. Vriend en vijand verbaasden zich erover dat hij ondanks zijn zoveelste serie opzichtige leugens gewoon kon blijven zitten, en inmiddels aan zijn vierde kabinet werkt.

Denkt u werkelijk dat we van zó’n overheid nog iets te verwachten hebben dat zelfs maar in de buurt komt van eerlijkheid, integriteit en behoorlijk bestuur? Dat die zich ook nog maar iets gelegen zal laten liggen aan wat voor gerechtelijke uitspraak dan ook? Dat het hoofd van de politie daadwerkelijk een arrestatiebevel tegen Rutte en andere ministers zal uitvaardigen, als het in het onwaarschijnlijke geval toch tot een veroordeling komt?

‘Criminele organisatie’ mag gewoon doorgaan

En het ‘tweede Nürnberg tribunaal’ dan? Wel, bedenkt u even het volgende. Fuellmich won grote rechtszaken tegen VW en Deutsche Bank, samen met de ECB de systeembank van Europa. DB werd zelfs als ‘criminele organisatie’ veroordeeld. Wat doet een overheid normaal met een ‘criminele organisatie’? Die wordt ontmanteld, de leden worden gearresteerd, aangeklaagd en berecht, en de bankrekeningen en andere ‘assets’ worden in beslag genomen.

Maar niet Deutsche Bank. Die kocht de veroordeling wegens corruptie en fraude gewoon af met een boete van 100 miljoen euro, een schijntje vergeleken bij wat DB op de balansen heeft staan. En vervolgens gingen de bankiers vrolijk verder met wat ze altijd al deden, namelijk het door middel van massale financiële speculaties en manipulaties schaamteloos verrijken van zichzelf en hun vriendjes, over de rug van de samenleving.

Wie durft een premier in de boeien te slaan?

Dus stel dat de machthebbers in de internationale politiek, instituten zoals de WHO en het WEF, en de CEO’s van de farmaceutische industrie inderdaad allemaal veroordeeld zouden worden in ‘Nürnberg 2.0’, wat dan? Welke politiechef durft het aan om een arrestatiebevel tegen zijn bazen uit te vaardigen, wetende dat dit ogenblikkelijk einde carrière betekent? Welke agent durft het aan om bijvoorbeeld WEF kopstuk Klaus Schwab, of de premier van Nederland in de boeien te slaan?

Mijn conclusie is dat de politieke machtselite wetteloos is geworden. De meeste rechtsbescherming voor de gewone burgers en het MKB (inclusief de boeren) tegen de overheid is afgebroken, en we zijn weerloos gemaakt tegen antidemocratische besluiten en aantoonbaar onzinnige en soms zeer schadelijke maatregelen zoals social distancing ,het dragen van mondkapjes en massa vaccinaties, die zelfs dodelijk kunnen zijn.

Sommigen zullen wellicht willen tegenwerpen dat Rutte III toch is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, maar zoals ik al vaker schreef was dat naar mijn mening slechts schijn, zeker zo kort voor de verkiezingen. De premier verklaarde met een sardonisch glimlachje dat hij als demissionaire premier nu zelfs ‘meer macht’ had gekregen dan daarvoor. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat hij die macht en die positie dan ook ten volle heeft uitgebuit.

‘Het Beest’ heeft zijn tanden in ons gezet, en laat niet meer los

Ik heb deze machtsgreep c.q. staatsgreep tegen onze vrijheid, democratie, samenleving en complete toekomst al vaak in het kader van het in de Bijbel voorzegde systeem van ‘het Beest’ geplaatst. Zoals een echt beest heeft deze klimaat-vaccin sekte, dit globalistische monster, zijn tanden nu zo diep in zijn prooi gebeten, dat van loslaten geen sprake meer zal zijn. Ondertussen wordt het gif van de communistische ‘Great Reset’, de ‘Green Deal’ en ‘Agenda 2030’ via de mainstream media in de aderen van de grotendeels nog altijd niets vermoedende samenleving gespoten.

Zoals een vastgebeten prooi in de tanden van een wild beest zal de samenleving door passief te blijven deze situatie zonder enige twijfel niet gaan overleven. Alleen door massale bewustmaking – en daar dragen rechtszaken en tribunalen, hoe futiel misschien ook, wel degelijk fors aan bij – en een eensgezind (maar geweldloos!) NEE kan deze machtsgreep nog tot staan worden gebracht. Er is namelijk maar één ding wat de elite vreest, en dat is de macht van het getal. Als miljoenen gelijktijdig besluiten om niet meer mee te werken, en een groot deel van de wetshandhavers zoals de politie doet dat ook, dan is het snel gedaan met hun complot.

Tot op het bot verdeeld om ‘macht van het getal’ te voorkomen

Juist om zo’n eensgezinde opstand te voorkomen zijn we tot op het bot verdeeld met bijvoorbeeld de Marxistische ‘woke’ en ‘critical race’ agenda (Black Lives Matter, Antifa, etc.), en werden we in allerlei belangengroepjes verdeeld die handig tegen elkaar werden opgezet.

En de weinige oppositie in de politiek en de alternatieve vrije media? Ook die is op tal van terreinen helaas in ‘goed’ en ‘fout’ verdeeld. Als die zichzelf dus niet opblazen – al dan niet daartoe aangezet door ‘infiltranten’- , dan zijn die tot nu toe te versplinterd, en vooral teveel op hun eigen ‘gelijk’ gericht om over hun verschillen heen te stappen en gezamenlijk een vuist te kunnen maken.

2020-2030: Erop of eronder voor de mensheid

Met de toekomstige finale oplossing, die definitief en zelfs voor altijd een einde zal maken aan alle oppositie en al het verzet tegen het overheidsbeleid, is met als ‘vaccins’ vermomde mRNA ‘nano’ gen-manipulatie en 5G inmiddels een begin gemaakt.

Naar mijn overtuiging is het in de periode 2020-2030 (/ 2035) dan ook letterlijk ‘erop of eronder’ voor de mensheid. Hoewel alle signalen op donkerrood staan, is het nog steeds mogelijk om deze inktzwarte toekomst met ‘de macht van het getal’ een totaal andere richting te geven.

Als we echter blijven afwachten en ons met valse hoop laten afleiden, met de nooit gegeven worst voor onze neus dat het ooit weer ‘normaal’ zal worden, dan is het slechts een schrale troost te weten dat juist de peilloze arrogantie van diezelfde globalistische elite – in het apocalyptische Bijbelse boek ‘Openbaring’ behalve met het ‘Beest’ ook aangeduid met ‘Babylon’ – voor hun uiteindelijke val zal zorgen, die zo diep zal zijn, dat hun bestaan er definitief door zal worden uitgewist. Schrale troost, omdat ze bij hun val ontelbare miljoenen – en misschien zelfs wel miljarden – mensenlevens met zich mee dreigen te sleuren.

Doe er binnen uw eigen kring dus ALLES aan om mensen hiervan bewust te maken, zodat de almaar sneller dichterbij komende immense ellende mogelijk nog kan worden beperkt. Zelfs als het op voorhand zinloos lijkt, dan zult u zich in de spiegel toch recht kunnen aankijken, wetende dat u er binnen uw eigen vermogen alles aan gedaan heeft.

Lees hier waarom ik geen vaccin neem.

Xander

(1) Nationale Bond tegen Overheidszaken
(2) Principia Scientific

Zie ook o.a.:

25-05: WHO waarschuwt dat volgende pandemie eraank omt; vaccins worden al getest (/ Geplande (false flag) WEF cyberaanval om financiële systeem op te blazen vermoedelijk tussen augustus 2021 en maart 2022)
24-05: Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
10-05: WEF werkt aan digitaal staatsburgerschap voor iedereen; critici krijgen geen toegang meer tot internet
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
21-04: Aartsbisschop Vigano: ‘Vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch’ ( ‘Paus predikt het anti-evangelie van de Nieuwe Wereld Orde)
17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
30-03: 24 wereldleiders pleiten voor snelle oprichting wereldwijde WHO-vaccindictatuur
22-03: Aartsbisschop Viganò noemt Great Reset de oprichting van ‘het rijk van de Antichrist’
26-02: Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
14-02: China loopt ver voorop in biologische wapenwedloop naar genetisch gecreëerde supermens
31-01: Gelauwerde Amerikaanse toparts riskeert reputatie door coronavirus en vaccin biowapen te noemen
26-01: Britse professor Frank wil dat uitrol 5G wereldwijd wordt opgeschort wegens gezondheidsrisico’s (/ Overheden willen 5G erdoor drukken omdat burgers er 24/7/365 mee kunnen worden gevolgd en gecontroleerd)
07-01: Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’ (/ Totaalprofiel van iedere burger: NIETS zal meer privé kunnen worden gehouden – Digitaal model van onze hele planeet in de maak)

2020:

18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het ‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/ Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken (/ ‘Het nieuwe normaal’ is bedoeld om volksopstand te voorkomen)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering

Vaccin

Geef een reactie

Previous post Gelekt: Een onberispelijke minister op BZ: Sigrid Kaag
vaccindoden Next post In GODSHAAT vervulde mensen. Psycho’s en randdebielen die overheidsfuncties bekleden.
%d bloggers liken dit: