Image default
Featured Health Media Vaccins

Studie toonden aan dat AstraZeneca’s AZD7442 een statistisch significante vermindering van de incidentie van symptomatische COVID-19, bereikte.

77% verminderd risico op het ontwikkelen van symptomatische COVID-19

Eerste langwerkende antilichaamcombinatie om COVID-19
te voorkomen

Positieve resultaten op hoog niveau van de PROVENT Fase III pre-exposure profylaxe studie toonden aan dat AstraZeneca’s AZD7442 een statistisch significante vermindering van de incidentie van symptomatische COVID-19, het primaire eindpunt van de studie, bereikte.

AZD7442, een combinatie van twee langwerkende antilichamen (LAAB), verminderde het risico op het ontwikkelen van symptomatische COVID-19 met 77% (95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 46, 90), vergeleken met placebo. De studie verzamelde 25 gevallen van symptomatische COVID-19 bij de primaire analyse.

Er waren geen gevallen van ernstige COVID-19- of COVID-19-gerelateerde sterfgevallen bij degenen die werden behandeld met AZD7442. In de placebo-arm waren er drie gevallen van ernstige COVID-19, waaronder twee sterfgevallen.

AZD7442 is de eerste antilichaamcombinatie (niet-vaccin) die is aangepast om mogelijk langdurige bescherming te bieden die preventie van COVID-19 heeft aangetoond in een klinische studie.

De studie omvatte 5.197 deelnemers aan een 2:1 randomisatie AZD7442 naar placebo. De primaire analyse was gebaseerd op 5.172 deelnemers die bij aanvang geen SARS-CoV-2-infectie hadden.

Meer dan 75% van de deelnemers had co-morbiditeiten, waaronder aandoeningen waarvan is gemeld dat ze een verminderde immuunrespons op vaccinatie veroorzaken.

De LAAB werd goed verdragen en voorlopige analyses tonen aan dat bijwerkingen in evenwicht waren tussen de placebo- en AZD7442-groepen.

Myron J. Levin, MD, professor in kindergeneeskunde en geneeskunde, University of Colorado School of Medicine, VS, en hoofdonderzoeker van het onderzoek, zei: “De PROVENT-gegevens tonen aan dat één dosis AZD7442, geleverd in een handige intramusculaire vorm, snel en effectief symptomatische COVID-19 kan voorkomen. Met deze spannende resultaten zou AZD7442 een belangrijk hulpmiddel in ons arsenaal kunnen zijn om mensen te helpen die misschien meer nodig hebben dan een vaccin om terug te keren naar hun normale leven.”

Mene Pangalos, Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D, zei: “We hebben aanvullende benaderingen nodig voor personen die niet voldoende worden beschermd door COVID-19-vaccins. We zijn zeer aangemoedigd door deze werkzaamheids- en veiligheidsgegevens bij mensen met een hoog risico, waaruit blijkt dat onze langwerkende antilichaamcombinatie het potentieel heeft om te beschermen tegen symptomatische en ernstige ziekten, naast vaccins. We kijken ernaar uit om later dit jaar verdere gegevens uit het azd7442 fase III klinische studieprogramma te delen.”

AZD7442 werd geoptimaliseerd met behulp van AstraZeneca’s gepatenteerde YTE halfwaardetijdverlengingstechnologie, die zich tot 12 maanden bescherming tegen COVID-19 kon veroorloven, en wordt geleverd door intramusculaire injectie.

Voorlopige ‘in vitro’ bevindingen van onderzoekers van Oxford University en Columbia University tonen aan dat AZD7442 recente opkomende SARS-CoV-2 virale varianten neutraliseert, waaronder de Delta-variant.1-6

AstraZeneca zal de indiening van de profylaxegegevens (PROVENT en STORM CHASER) door de regelgeving aan de gezondheidsautoriteiten voorbereiden voor een mogelijke vergunning voor noodgebruik of voorwaardelijke goedkeuring van AZD7442. De volledige resultaten van PROVENT zullen worden ingediend voor publicatie in een peer-reviewed medisch tijdschrift en gepresenteerd op een komende medische bijeenkomst.

PROVENT
PROVENT is een fase III, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicenter studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een enkele dosis azd7442 van 300 mg worden beoordeeld in vergelijking met placebo voor de preventie van COVID-19. Het onderzoek werd uitgevoerd op 87 locaties in de VS, het VK, Spanje, Frankrijk en België. 5.197 deelnemers werden gerandomiseerd in een 2:1-verhouding om een enkele intramusculaire (IM) dosis te krijgen van ofwel 300 mg AZD7442 (n = 3460) of zoutoplossing placebo (n = 1.737), toegediend in twee afzonderlijke, opeenvolgende IM-injecties.

Het primaire werkzaamheidseindpunt was het eerste geval van een SARS-CoV-2 RT-PCR positieve symptomatische ziekte die optreedt na de dosis vóór dag 183. De vakken blijven 15 maanden gevolgd.

Deelnemers waren volwassenen van 18 jaar en ouder die baat zouden hebben bij preventie met de LAAB, gedefinieerd als een verhoogd risico op onvoldoende respons op actieve immunisatie (voorspelde slechte reacties op vaccins of intolerant voor vaccins) of een verhoogd risico op SARS-CoV-2-infectie, inclusief degenen waarvan de locaties of omstandigheden hen een aanzienlijk risico op blootstelling aan het SARS-CoV-2-virus geven. Deelnemers op het moment van screening waren niet gevaccineerd en hadden een negatieve point-of-care SARS-CoV-2 serologietest.

Ongeveer 43% van de deelnemers was 60 jaar en ouder. Bovendien had meer dan 75% co-morbiditeiten bij aanvang en andere kenmerken die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 als ze geïnfecteerd raken, inclusief die met immunosuppressieve ziekte of het nemen van immunosuppressieve medicijnen, diabetes, ernstige obesitas of hartaandoeningen, chronische obstructieve longziekte, chronische nier- en chronische leverziekte. Ongeveer 73% was blank/kaukasisch, 17% zwart/Afro-Amerikaans en 3% Aziatisch. Ongeveer 15% van de deelnemers was Spaans.

AZD7442
AZD7442 is een combinatie van twee LAAB’s – tixagevimab (AZD8895) en cilgavimab (AZD1061) – afgeleid van B-cellen gedoneerd door herstellende patiënten na SARS-CoV-2 virus. Ontdekt door Vanderbilt Universitair Medisch Centrum en in juni 2020 in licentie gegeven aan AstraZeneca, binden de menselijke monoklonale antilichamen zich aan verschillende locaties op het SARS-CoV-2 spike-eiwit7 en werden geoptimaliseerd door AstraZeneca met halfwaardetijdverlenging en verminderde Fc-receptor en complement C1q-binding. De verlenging met halve levensduur verdrievoudigt meer dan de duurzaamheid van zijn werking in vergelijking met conventionele antilichamen en kan zich tot 12 maanden bescherming tegen COVID-19 veroorloven na één enkele toediening.8-11 De verminderde Fc-receptorbinding is bedoeld om het risico op antilichaamafhankelijke verbetering van de ziekte te minimaliseren – een fenomeen waarbij virusspecifieke antilichamen infectie en/of ziekte bevorderen in plaats van remmen.12

AZD7442 wordt onderzocht in een uitgebreid klinisch onderzoeksprogramma voor zowel preventie als behandeling van COVID-19 bij meer dan 9.000 deelnemers. Lopende proeven omvatten TACKLE COVID-1913, een fase III-behandelingsonderzoek in een poliklinische setting en samenwerkingsbehandelingsproeven in poliklinische en gehospitaliseerde omgevingen. AZD7442 wordt beoordeeld op zowel IM- als intraveneuze toedieningsroutes.

AZD7442 wordt ontwikkeld met steun van de Amerikaanse regering, waaronder federale fondsen van het Ministerie van Volksgezondheid en Menselijke Diensten; Bureau van de adjunct-secretaris paraatheid en respons; Biomedical Advanced Research and Development Authority in samenwerking met het Ministerie van Defensie; Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, onder contractnr. W911QY-21-9-0001.

AstraZeneca werkt samen met overheden over de hele wereld om AZD7442 toegankelijk te maken voor risicopopulaties als een andere waardevolle optie in de strijd om COVID-19 te beëindigen, mocht het effectief en goed verdragen blijken te zijn.

Gegevens gepubliceerd in Nature in juli 2020 toonden aan dat de LAAB’s in preklinische experimenten de binding van het SARS-CoV-2-virus konden blokkeren om cellen te hosten en te beschermen tegen infectie in cel- en diermodellen van ziekten.14

Onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst met Vanderbilt zal AstraZeneca royalty’s van één cijfer betalen over toekomstige netto-omzet.

AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) is een wereldwijd, wetenschappelijk geleid biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen op recept in oncologie, zeldzame ziekten en biofarmaceutica, waaronder cardiovasculaire, renale & metabolisme en respiratoire & immunologie. AstraZeneca, gevestigd in Cambridge, UK, is actief in meer dan 100 landen en haar innovatieve geneesmiddelen worden wereldwijd door miljoenen patiënten gebruikt. Bezoek astrazeneca.com en volg het bedrijf op Twitter @AstraZeneca.

Contactpersonen
Klik hie rvoor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met het Investor Relations Team. Voor mediacontacten, klik hier.


Referenties
1. Liu C, et al. Verminderde neutralisatie van SARS-CoV-2 B.1.617 door vaccin en herstellend serum. Een cel. 2021 https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.06.020
2. Zhou D, et al. Bewijs van ontsnapping van SARS-CoV-2 variant B.1.351 uit natuurlijke en vaccin geïnduceerde sera. Cel. 2021; doi: 10.1016/j.cell.2021.02.037.
3. Dejnirattisai W, et al. Antilichaamontduiking door de Braziliaanse P.1 stam van SARS-CoV-2. bioRxiv. 2021; https://doi.org/10.1101/2021.03.12.435194.
4. Wang P, Nair MS, Liu L. et al. Antilichaamresistentie van SARS-CoV-2 varianten B.1.351 en B.1.1.7. Natuur 2021 8 mrt. doi: 10.1038/s41586-021-03398-2. Epub voor de prent. PMID: 33684923.
5. Chen RE, et al. Resistentie van SARS-CoV-2 varianten tegen neutralisatie door monoklonale en serum-afgeleide polyklonale antilichamen. Nat Med 2021; 27, 717–726. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01294-w.
6. Wang P, et al. Verhoogde weerstand van SARS-CoV-2 variant P.1 tegen antilichaamneutralisatie. Cel gastheer Microbe. 2021; 29 (5): 747–751.e4.
7. Dong J, et al. Genetische en structurele basis voor herkenning van SARS-CoV-2 spike eiwit door een cocktail met twee antilichamen. bioRxiv. 2021; doi: 10.1101/2021.01.27.428529.
8. Robbie GJ, et al. Een nieuw onderzocht fc-gemodificeerd gemenselijkd monoklonaal antilichaam, motavizumab-YTE, heeft een verlengde halfwaardetijd bij gezonde volwassenen. Antimicrob middelen Chemother. 2013; 57 (12): 6147-53.
9. Griffin MP, et al. Veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van MEDI8897, het respiratoire syncytiële virus prefusie F-targeting monoklonale antilichamen met een verlengde halfwaardetijd, bij gezonde volwassenen. Antimicrob middelen Chemother. 2017; 61( 3): e01714-16.
10. Yu XQ, et al. Veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van MEDI4893, een onderzocht, verlengde halfwaardetijd, anti-staphylococcus aureus alfatoxine humaan monoklonaal antilichaam, bij gezonde volwassenen. Antimicrob middelen Chemother. 2016; 61 (1): e01020-16.
11. Domachowske JB, et al. Veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van MEDI8897, een verlengde halfwaardetijd single-dose respiratory syncytial virus prefusion F-targeting monoklonale antilichaam toegediend als een enkele dosis aan gezonde premature zuigelingen. Pediatr Infect Dis J. 2018; 37(9): 886-892.
12. van Erp EA, et al. Fc-gemedieerde antilichaam effector functies tijdens respiratoire syncytiële virus infectie en ziekte. Voor Immunol. 2019; 10: 548.
13. Clinicaltrials.gov. Fase III studie van AZD7442 voor de behandeling van COVID-19 bij ambulante volwassenen (TACKLE). Verkrijgbaar bij: https://clinicaltrials.gov/ct2/show//NCT04723394. [Laatst geraadpleegd: 30 juni 2021].
14. Zost SJ, et al. Krachtig neutraliserende en beschermende menselijke antilichamen tegen SARS-CoV 2. De natuur. 2020; 584: 443–449.


Adrian
Kemp Bedrijfssecretaris
AstraZeneca PLC Covid-19

%d bloggers liken dit: