Health Media News Politics

Keihard Rapport WHO voor EU Overheden en de angst voor een nieuw virus komt er aan


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een rapport klaar over de corona-aanpak van Europese landen. Daarin wordt felle kritiek geuit op de overheden in de Europese regio. Volgens het rapport waren veel landen compleet onvoorbereid, zijn er te veel fouten gemaakt en was het politieke leiderschap zwak. De WHO waarschuwt ook voor een nieuwe pandemie. Europa moet zich daarop voorbereiden om te vermijden dat in de toekomst dezelfde fouten gemaakt worden.


Een panel van gezondheidsexperten, (ex-)politici en wetenschappers werkte een jaar lang aan het rapport dat de corona-aanpak van overheden in de hele Europese regio (dus niet alleen lidstaten) moest evalueren. De bedoeling: lessen trekken uit de coronacrisis om zo beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende gezondheidscrisis. Voor ons land schreef voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) mee aan het rapport.


De experten zijn erg scherp voor de Europese corona-aanpak. De belangrijkste conclusie luidt: de pandemie was al lang voorspeld en uitbraken van ebola, zika en SARS waren bijvoorbeeld belangrijke waarschuwingen, maar toch was de internationale gemeenschap onvoorbereid.


Er zijn te veel fouten gemaakt, zeggen de experten. Volgens het rapport was er onder andere een gebrek aan planning, was er te weinig aandacht voor de geestelijke gezondheid van burgers en was het politieke leiderschap zwak en in sommige gevallen zelfs onbestaande.


WHO – Wees gewaarschuwd


Om te voorkomen dat in de toekomst dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden, moeten Europese landen zich nu al voorbereiden op een nieuwe pandemie. Want die komt er sowieso, volgens de  experten die het rapport opstelden.


In het rapport pleiten zij voor meer samenwerking tussen de Europese landen, op alle niveaus. Het crisisbeheer moet in de hele Europese regio meer gestroomlijnd worden en overheden moeten ook werk maken van een sterk crisisplan.


Daarnaast wil het panel van experten ook dat er een Pan-Europese Raad voor Gezondheidsbedreigingen wordt opgericht. Die raad zou moeten zorgen voor meer politieke draagkracht. Ze zou moeten opvolgen hoe de  landen in Europa zich voorbereiden op een volgende pandemie en de raad zou ook druk kunnen zetten op overheden om, indien nodig, meer te doen. Bovendien zou een waarschuwingssysteem opgezet kunnen worden zodat er bij een nieuw, potentieel gevaarlijk virus sneller alarmbellen afgaan.


WHO

%d bloggers liken dit: