THEGREATRESET

Win a Ferrari Click HERE

Italie demonstratie: Staat Draghi op vallen? NOS doet of zijn neus bloedt! - Brandhaard

Italie demonstratie: Staat Draghi op vallen? NOS doet of zijn neus bloedt!

Italie demonstratie: Staat Draghi op vallen? NOS doet of zijn neus bloedt!

Hallo Frank, hier zijn een paar opmerkingen voor jullie. Er wordt gezegd dat de snelweg tussen Florence en Rome is geblokkeerd. Dit komt niet overeen met de waarheid. We luisteren naar de HAM (Amateur)-radio, waar Midden-Italië uitzendt, en die bevestiging hebben we niet.

Maar zogenaamd op de route tussen Turijn en Piacenza werd vermeld dat gisteren en vandaag 2x straatpolitieauto’s vooraan reden van een konvooi dat het hele verkeer op de snelweg ophield, wat betekent dat de politie de krachten heeft gebundeld met die demonstranten die proberen om het verkeer in het hele land op te houden.
Verder is sinds afgelopen middernacht de Groene Pas actief. Het gekke is, we hebben ook de Carabinieri, ook een soort politie, maar die zijn van het leger, ze mochten in kazernes slapen (als ze zelf geen appartementen hadden), maar vannacht zijn ze eigenlijk uit de kazerne worden gezet als ze geen groene pas hebben en daar niet langer mogen blijven.

greenpass

Ik heb je wat foto’s gestuurd van de Brennerautobahn bij Brixen [Zuid-Tirol], het verkeer (auto’s en vrachtwagens) is normaal, niets geblokkeerd, in noordelijke en zuidelijke richting.

2/4
Hier zijn foto’s van de haven van Triëst, die vandaag is stilgelegd (door demonstranten). Ze zeggen dat Venetië en de haven van Genua ook meedoen. Dat zou betekenen dat er geen schepen worden geladen of gelost. Ze zeiden dat ze dat zo lang doen als nodig is totdat de groene pas weer naar de hel is verpest. Elke dag zijn de havens dicht en wordt er niets (gelost)/geladen betekent in de juiste termen bijna EEN WEEK vertraging voor de voortzetting van de logistieke keten.

3/4
Hey Frank, net dit nieuws binnen, ook de haven van Ancona is sinds 8 uur ’s ochtends gesloten, allemaal afgezet.

4/4
Hé Frank, je kunt zien hoe de sfeer is, zoals ik een paar dagen geleden al zei… het begon in Italië en het zal vallen in Italië, zoals het Vaticaan hier is, Frank. Het is hier totaal niet te geloven. Zoals ik al eerder zei, Italië is één familie en we zullen zien hoe ver dit nu gaat. Gewoon een andere FYI, voor de poorten van de FIAT-fabriek in Arvio [?! Ik begrijp het niet goed, misschien bedoelt hij die in Turijn], zoals je kunt zien, is al het werk gestopt. Ook in Rome komt het weer op gang, we zullen zien hoe dit zich ontwikkelt. Eens kijken hoe lang Draghi zich veilig voelt in zijn stoel.

5/5
Ja Frank, zojuist de nieuwste berichten, ter bevestiging 100%, de haven van Genua is afgesloten, bevestigd.

Draghi

English

Hello Frank, here’s a couple of notes for you guys. It is being said that the motorway between Florence and Rome is blocked. This does not correspond to the truth. We’re listening in to HAM (Amateur) radio, where Central Italy is broadcasting, and we don’t have that confirmation.
But supposedly on the route between Torino and Piacenza it was mentioned that yesterday and today 2x street police cars were driving at the front of a convoy holding up the entire traffic on the motorway, which means that the police have joined forces with those protestors who are out and about trying to hold-up the traffic around the country.

Further, since last midnight, the Green Pass is active. The crazy thing is, we also have the Carabinieri, also a type of police, but they’re from the military, they were allowed to sleep in barracks (if they didn’t have apartments themselves), but last night they have been basically evicted from the barracks should they not have a green pass and are not allowed to stay there any longer.
I sent you some photos of the Brenner autobahn at Brixen [South Tyrol], the traffic (cars and trucks) is normal, nothing blocked, north and southbound.

2/4
Here are photos of the port of Trieste, which has been shut down today (by protestors). They’re saying Venice and Genoa port are also joining in. That would mean, no ships being loaded or unloaded. They said they’re doing that as long as needed until the green pass has fucked off back to hell. Every day the ports are shut and nothing is (un-)/loaded means in proper terms nearly ONE WEEK of delays for the logistics chain continuation.

3/4
Hey Frank, just got this news in, the port of Ancona has also closed down since 8am, all blocked off.

4/4
Hey Frank, you can see what the atmosphere is like, as I said a few days ago… it began in Italy and it will fall in Italy, as the Vatican is here, Frank. It’s totally unbelievable here. Like I said before, Italy is one family and we will see how far this goes now. Just another FYI, in front of the gates of the FIAT plant in Arvio [?! Can’t understand it properly, he might mean the one in Turin], as you can all work has stopped. It’s also getting going in Rome again, we’ll see how this develops. Let’s see how long Draghi feels safe in his chair.

5/5
Yes Frank, just newest reports, as confirmation, 100%, the port of Genoa is closed off, confirmed.

Draghi

Geef een reactie

Gaat u emigreren open dan een FOREXACCOUNT

Football WaterPolo Billiard Badminton Cycling eSports Ajax PSV Eindhoven Utrecht WillemII Feyenoord Vitesse Twente Heerenveen AZ Cambuur NEC Heracles GoAhead Eagles Fortuna Sittard RKC Waalwijk Groningen Sparta Zwolle Volendam Excelsior Graafschap Emmen JongAZ Roda DenHaag Eindhoven JongAjax Venlo JongUtrecht Telstar MVV Helmond NAC Den Bosch JongPSV TOPOss Almere Dordrecht

%d bloggers liken dit:

Copyright © 2021 - 2022 Brandhaard FORZA Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud die op deze site wordt geplaatst, is commentaar of mening en wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Brandhaard FORZA is niet verantwoordelijk voor inhoud geschreven door bijdragende auteurs. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor educatieve en amusementsdoeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies van welke aard dan ook. Brandhaard FORZA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik of misbruik van dit materiaal. Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en de voorwaarden die op deze site worden gepubliceerd. Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en servicemerken die op deze site worden vermeld, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.